Benhinneinflammation

Symtom

Symtomen vid benhinneinflammation är ömhet på underbenets framsida eller insida, under och efter träning. Smärtan brukar vara som mest koncentrerad längs skenbenets insida ca 5-15 cm ovanför inre fotknölen.

Orsak

Benhinneinflammation är en överbelastningsskada så det är viktigt att ta reda på vad som kan ha bidragit till att det uppkommit. Smärtan beror på upprepad dragning i musklernas fäste i skenbenets benhinna som då kan bli inflammerade. Tre viktiga punkter att fundera på är: dina fötters form, träningsupplägget du haft samt vilka skor du rör dig i. En hög hålfot eller låga fotvalv med tydlig pronation är faktorer som lättare framkallar besvären. Svaga muskler på underbenets framsida i förhållande till vaden är en annan riskfaktor. Har du ökat din träningsdos eller påbörjat en ny aktivitet kan du också räkna in det som tänkbar orsak. Andra tänkbara orsaker är löpning på hårt underlag samt felaktiga skor.

Behandling

  • Individuellt anpassade fotbäddar för att neutralisera ditt steg.
  • Träning inriktad på cirkulation och fotgymnastik stärker vävnaderna så de tål högre belastning.
  • Alternativ träning i form av cykling och simning.
  • Eventuellt belastande träning som till exempel promenader om det inte gör ont.
  • I de fall skadan inte läker på ovanstående sätt kan det i mycket sällsynta fall bli tal om operation.

Förebyggande

  • Var noga med att ha rätt utrustning, i det här fallet rätt utprovade skor till din aktivitet.
  • Var försiktig vid byte av underlag då det kan vara en ovana för kroppen.
  • Öka belastningen succesivt i såväl början av säsongen som senare när man ökar träningsdosen.
  • Var extra noggrann att ta det lugnt och försiktigt om du inte sprungit alls tidigare eller haft ett långt uppehåll.
  • Träna upp styrkan och rörligheten för muskulaturen i fotleden och underbenet.