Hallux rigidus

Symtom

Hallux rigidus innebär att stortån har blivit stel. När detta sker kan det leda till smärta framförallt vid avveckling av steget, alltså när du är på väg framåt på den berörda foten. Det är också vanligt att leden smärtar om skon trycker på ovandsidan av leden.

Orsak

Vid hallux rigidus bildas en pålagring kring ledytan där stortån fäster in på foten. Detta leder i sin tur till minskad rörlighet och i vissa fall en nästintill helt stel led.

Behandling

  • Vid hallux rigidus bör man initialt använda sig av en sko med rullsula för att minska belastningen på stortåleden. Rullsulan hjälper foten genom att föra kroppen framåt utan att stortån behöver ha full rörlighet i leden.
  • Kolfibersula som kan flyttas mellan olika skor. Denna minskar skornas flexibilitet på samma vis som en rullsula.
  • Individuellt anpassade fotbäddar med rullsula och en välutformad pelott.
  • Noga utprovade skor som inte skapar tryck över ledens ovansida.
  • Operation där man tar bort en bit av ledhuvudet för att öka rörligheten.