Hälsporre

Symtom

Hälsporre orsakar en stark smärta i ett område på främre delen av hälens insida. Vanligtvis är man väldigt öm vid belastning och tryck kring den här delen av hälen. Smärta och en viss stelhet i foten kan visa sig de allra första stegen man tar på morgonen eller efter en längre stunds vila/inaktivitet. Detta beror på att plantarfascian, en samling mjukdelar i hålfoten, drar ihop sig och blir kortare när man är i vila. När man har rört sig några minuter kommer cirkulationen i foten igång och plantarfascian blir mjukare, då klingar som regel smärtan av. Efter en tids belastning av foten är det inte ovanligt att smärtan byggs på igen och blir värre.

Orsak

Hälsporre är resultatet av en längre tids felaktig belastning av de stora senytorna under fotsulan (se plantar fasciit). Detta ger upphov till smärtor i hälen och i ett försök att reparera upprepade småskador i plantarsenan börjar kroppen lagra in kalk där senan fäster sig till hälbenet. Efter hand kan ett litet kalkkorn utvecklas på hälen, en så kallad hälsporre. Hälsporren är alltså resultatet av en process som är möjlig att avbryta innan hälsporren utvecklats.

Behandling

Behandlingen av hälsporre handlar till stor del om att minska på belastningen utan att för den delen vara helt inaktiv, en viss aktivitet i foten krävs för att läkning ska ske. En viktig del är att se över vad som kan ha varit den utlösande faktorn till att hälsporren uppkommit och därefter rätta till den.

  • Formgjutna fotbäddar eller inlägg för att stödja upp fotvalvet samt minska belastningen under hälen.
  • Undvik att gå barfota, nyttja gärna en väl stötdämpad och uppbyggd sandal eller toffel inomhus.
  • Se över belastningen av dina fötter, vid nedsjunkna fotvalv eller om du pronerar så bör ett formgjutet inlägg ordnas för att stödja upp fotvalvet.
  • Tejpning av plantarfascian. 5-6 veckors behandling.
  • Stretch-Up Sock. En ortos som används under natten för att stretcha ut plantarfascian. Minskar stelheten och smärtan på morgonen.
  • Stötvågsbehandling.
  • Cirkulationsövningar för att öka flexibiliteten och blodgenomströmningen i plantarfascian.

Förebyggande

Undvik lång tids belastning i tunnare eller hårdare skor. Se till att ha rätt typ av skor vid olika aktiviteter. Vid början till besvär med hälsporre, börja med att undvika barfota och använd väl stötdämpande skor under några dagar för att se om smärtan minskar eller ger med sig.