Löparknä

Symtom

Symptomen vid löparknä kommer efter ett par kilometers löpning och visar sig då genom smärtor på utsidan knäet. Ofta ökar besvären under träningspasset och når till slut en nivå där smärtan gör att det inte går att fortsätta springa.

Orsak

Löparknä är en överbelastning av den långa senan (iliotibialbandet) som går på lårets utsida. Den sträcker sig från bäckenet och fäster strax under knäleden. Löparknä drabbar främst löpare och orienterare men förekommer bland både elitidrottare och motionärer. Orsakerna till löparknä kan bero på överansträngning och friktion mellan iliotibialbandet och yttersta delen av lårbenet vid knäleden. En ökad risk att drabbas finns vid hjulbenthet. Ökade besvär kan ofta förekomma vid tydlig snedbelastning i fotled och vid benlängsskillnader. Löpning i utförsbacke är också en rörelse som kan påverka negativt.

Behandling

  • Kontrollera de skor du springer i och se till att stödja upp foten till en neutral position med korrekt utprovad sko eller ortopediska inlägg.
  • Kontrollera eventuell benlängdsskillnad.
  • Hitta alternativ till löpning. Cykling, simning och rodd är utmärkta alternativ.
  • Stretchövningar av iliotibialbandet är oftast mycket effektivt. Ta gärna kontakt med sjukgymnast för information kring detta.
  • Testa gärna att mjuka upp iliotibialbandet och utsidan av låret med en foam roller.
  • Kortisoninjektion i slemsäcken under senan (ej i själva senan) kan hjälpa.
  • Om besvären fortsätter i mer än 3-6 månader efter att du sett över ovanstående så ta kontakt med ortoped för eventuell operativ åtgärd.

Förebyggande

Stretcha och mjuka upp iliotibialbandet. Se till att du springer i rätt skor.