Undersökning löpband

Fötternas inverkan på vår kropp

Det är de små detaljerna som optimerar din kropps rörelsemönster. Med ortopedteknisk hjälp ger du dig bättre förutsättningar att såväl minska smärtor som att effektivisera kroppen vid olika aktiviteter.

Vi ortopedtekniker hjälper dig som har problem och smärtor i fötter, knän, ben, höfter och rygg. Smärtorna och besvären vi behandlar sitter alltså inte bara i fötter och fotleder. Om besvären är relaterade till fotens belastning och valv, finns stora möjligheter för oss att hjälpa dig. Har du smärtor när du står, går eller rör dig i samband med någon specifik aktivitet, kan det påverkas av hur din kropp är byggd och hur du därigenom belastar den.

Fotvalven samt fotlederna är människans stötdämpare. När dessa inte fungerar som tänkt ökar risken för överbelastningsskador. Med hjälp av ortopediska fotbäddar och fotinlägg har vi möjlighet att korrigera felställningar, stödja upp fotvalven och avlasta specifika områden. Med rätt material, form och anpassning förstärker vi fotens naturliga sätt att stabiliseras och dämpa stötar. Ökad tålighet och mindre smärta blir resultatet.

Hur fötterna påverkar vår kropp är svårt att sammanfatta i korta ordalag. Vill man på ett enkelt sätt försöka förklara kan man dra paralleller till en bils uppbyggnad. Bristande stötdämpare, fel hjulinställning eller snedslitna däck är inte bara farligt för dig som förare och dina medresenärer, utan sliter markant hårdare även på bilens övriga delar. På samma sätt fungerar kroppen ur ett biomekaniskt perspektiv. Ett lågt valv dämpar sämre, drar underbenet i en inåtrotation, vinklar knäleden inåt och tippar bäckenet framåt. Höga valv å andra sidan ger en rigid och stel fot, som belastar trampdynorna hårt och ger ett högt tryck uppåt
genom knäleder och ländrygg. Beroende på vilken typ av fot du har, och hur den belastas, kommer olika delar av kroppen att utsättas för större belastning och slitage, och därigenom ha en ökad benägenhet att drabbas av belastningsbesvär.

Vid en undersökning går vi igenom dina besvär. Viktiga frågor är när, var, hur, hur länge, och vid vilka aktiviteter du känt av ömheten eller smärtorna. Därefter börjar undersökningen av hur dina fötter är formade: vi tittar på höjden på valven, eventuella felställningar och hur du sätter belastning på foten såväl stillastående som när du går eller springer. Viktigt är att hitta orsaken till besvären och vad som påverkar. Är det fel utrustning, upplägget på din vardag, eller din kroppsbyggnad som ställer till det? Kanske är det en kombination av ovanstående. Klart är dock att de ovan nämnda orsakerna är de tre vanligaste när det kommer till överbelastningsbesvär. Utifrån den information vi får fram kommer du att få en förklaring till huruvida dina besvär kan relateras till hur du belastar kroppen, och därefter en rekommendation av den lösning vi finner lämpligast. Självklart kommer vi också att förklara varför den lösningen är bäst för just dig. Vi guidar, tipsar och resonerar oss fram i samförstånd med dig, för att hitta en optimal och fungerande lösning.


Boka tid för undersökning


Det är lätt att fastna
i tanken på att ett formgjutet inlägg är något som används när det uppstått besvär i form av smärta. Faktum är dock att vinsten med ett inlägg sträcker sig längre än så. Det finns effekt att tjäna i större utsträckning än vad man först tänker. Att hitta rätt vinkel på foten ger en vinst, även om du inte har belastningssmärtor. Har du låga valv, felställningar, eller pronerar kraftigt, kommer det att ligga till grund för dina förutsättningar oavsett aktivitet. Ju större felställningar, desto sämre biomekanisk förmåga får foten, och kroppen utvecklar då mindre kraft. En neutral och stabil isättning däremot, ger ett effektivare tryck från foten mot underlaget.

Vare sig du åker längdskidor, försöker vinkla upp alpinskidorna på kant, eller påbörjar golfsvingen, finns effekt och fördelar att vinna med att hitta rätt position på fötterna. Det här är bara ett urval av idrotter och aktiviteter där du kan förbättra och underlätta ditt rörelsemönster, genom att optimera din fots position och kroppens belastning.

Skoinlägg skidpjäxor

Men varför inlägg och vem bör ha dem? Svaret är enkelt: Alla som är i behov av dem. Varje fot är unik, och våra fötter belastas med vår dubbla kroppsvikt och mer därtill när vi aktiverar oss. Vid vissa tyngre aktiviteter kan belastningen bli upp till sju gånger kroppsvikten. Räknat på en sjuttio kilo tung person ska foten klara av att bära upp nära ett halvt ton. Tjugosex ben, tillsammans med mängder av muskler och ledband, bygger upp foten och fotvalven. Den konstruktionen ska palla med tyngden. Men tvivla inte, kroppen är byggd för att klara sin egen vikt. Dessvärre har golv och vägar blivit mycket hårdare under de senaste hundra åren. Våra fötters konstruktion, och därmed förmåga att svikta och bära upp vår tyngd, är dock densamma som när vi sprang på savannen och jagade i skogen. När underlagen var varierade och kuperade. När vi dagligen rörde på oss för att finna mat. När vår huvudsakliga uppgift inte var att sitta framför datorn. Vår kroppsliga utveckling har dessvärre inte hängt med i den utveckling vår omvärld haft, och till följd av detta har risken för belastningsskador ökat markant.

Hur och var vi rör oss styr i hög utsträckning att belastningssmärtor uppstår, kroppens form och funktion var smärtorna uppstår. Går och står du mycket på hårda underlag under arbetstiden bör du definitivt fundera på att minska risken, genom att använda dig av fotbäddar eller skoinlägg.

4 varianter av inlägg till skor

Ortopediska inlägg – formgjutna
Vid tillverkning av ortopediska inlägg så gör vi först en avgjutning av foten med hjälp av en 3D-scanner eller gipsavgjutning. De inlägg vi tillverkar skräddarsys för att optimeras för just dig.

Läs mer: Våra olika formgjutna inlägg

Ortopediska inlägg – färdigbyggda
Denna grupp kan ha stöd för fotens alla tre valv och är oftast byggda i ett stötdämpande material. Prisläget för dessa är ca 600-1000:-/par.

Läs mer: Våra olika färdigbyggda inlägg

Enklare inlägg
Är byggda för att ge stöd under det längsgående fotvalvet. Stödet är dock begränsat då dessa ska kännas bekväma för en mängd olika typer av fötter. Ligger i prisläget 250-400:-/par.

Gel-baserade sulor
Är byggda för att ge lite stötdämpning under en kortare tid och ger sällan något stöd och avlastning för fotens valv. Dessa kostar runt 150-300:-/par i pris.

Varukorg
Rulla till toppen