Kompressionsstrumpor

Kompressionsstrumpor kan användas såväl till vardags, under arbetstiden som under och efter träning. Trycket som kompressionsstrumpor ger förbättrar cirkulationen i benen, minskar muskelvibrationer och påskyndar återhämtningen. Vi kan varmt rekommendera kompressionsstrumpor vid trötthet i benen när du rör dig mycket, mot benhinneinflammation eller om du har smärtor i vaderna.

Hur fungerar en kompressionsstrumpa?

Kompressionsstrumpor ökar cirkulationen och förbättrar återflödet av blod till hjärtat. De minskar också den koncentration av laktat som bildas i blodet vid träning. Dessa positiva effekter på cirkulationen är det som kan ge en skjuts och positiv effekt vad gäller prestation under träning/tävling och återhämtning efter densamma. Det är också dessa egenskaper hos strumporna som gör att de minskar trötthet i benen och hjälper personer med risk för proppar eller venösa bensår.

Utöver förbättringar kring cirkulationen så har kompressionsstrumpor också den egenskapen att de minskar vibrationerna i musklerna när du rör dig. De kan därigenom minska besvär vid exempelvis benhinneinflammation.

När ska man använda kompressionsstrumpor?

Det kan du göra vid en rad olika tillfällen. Vid trötthet i fötter, vader eller ben är det ett utmärkt hjälpmedel. Framförallt om du känner av de besvären i samband med längre tids aktivitet. Benhinneinflammation och smärtor i vaderna när du tränar kan också avlastas och behandlas med kompressionsstrumpor. Ett annat tillfälle är vid resor och om du ska sitta ned länge, då kan en stödstrumpa eller kompressionsstrumpa hjälpa till med cirkulationen. Vårt tips är dock att vid det tillfället använda en kompressionsstrumpa med kompressionsklass 1 istället för en resestrumpa. Bättre komfort och mer tryck.

Sen ska vi inte glömma fördelen att nyttja dem under träning för att förbättra din prestation, samt att ha på dem efter din träning för att påskynda återhämtningen. Det finns alltså en rad tillfällen när kompressionsstrumpor kan hjälpa dig. Och då har vi inte ens gått in på de mer medicinska tillstånd där kompressionsstrumpor används.

Kompressionsstrumpor efter träning

Att använda kompressionsstrumpor efter aktivitet är kanske inte första tanken, men effekterna av träningen, såväl positiva som negativa, styrs mycket av vad som görs efter träningen. Precis som vila och sömn krävs för att maximera träningen, kan kompression förbättra återhämtningen efter träningspassen. Ett fortsatt användande av kompressionsplagg efter träningen stimulerar det venösa återflödet och minskar ansamlingen av slaggprodukter i musklerna. Återhämtningen går därmed snabbare och kroppen är redo för ett nytt pass snabbare.

Vad är skillnad på kompressionsstrumpa och stödstrumpa?

Ja tyvärr blandas och klumpas dessa ord och ihop. Det bör de inte göras. Stödstrumpa är ett ord som lite slentrianmässigt används istället för kompressionsstrumpa. Istället bör de särskiljas. Kompressionsstrumpor är medicinskt klassade och delas upp i olika kompressionsklasser utifrån hur högt tryck de ska ge. Mer om det lite längre ned på sidan. Stödstrumpor ger också ett visst tryck men har oftast ingen graderad kompression på benet och provas som regel endast ut efter din skostorlek. Trycket från en stödstrumpa är lägre än på medicinska kompressionsstrumpor. Hävdar någon att de säljer stödstrumpor som är medicinska bör du dra öronen åt dig och verkligen fråga vidare om kompressionsklasser och om de har graderad kompression.

Därför måste du ha graderad kompression

Om en kompressionsstrumpa är medicinskt klassad så är den med all säkerhet också graderad. Det innebär att strumpan har störst tryck vid ankeln och att trycket från strumpan avtar ju längre upp på benet vi kommer. Anledningen till att kompressionsstrumpan byggs så har helt och hållet att göra med den funktion strumpan ska utföra, nämligen hjälpa till att transportera blodet tillbaks till hjärtat. Trycket ska alltså vara större ju längre från hjärtat vi kommer.

Sammantaget, köp aldrig en kompressionsstrumpa som du inte vet har graderad kompression. Risken är i så fall att de gör mer skada än nytta. De kanske ger dig kompression på dina ben men kommer trycket på fel område eller med mer tryck längre upp, då kan strumpan snarare försämra blodcirkulationen.

Samtliga kompressionsstrumpor i vårt sortiment har graderad kompression.

Olika kompressionsklasser

Kompressionsstrumpor delas upp i olika klasser. Och klasserna kommer utifrån vilket tryck de ger. Trycket på en kompressionsstrumpa anges i mmHg (millimeter kvicksilverpelare). Vi behöver inte gå in mer på själva mätningen men viktigt att ta med sig är vad klasserna innebär.

Klass 1: 15 - 21 mmHg. Kan köpas i butik och har en påvisad medicinsk effekt. Finns i lite olika varianter, några som provas ut efter din skostorlek, andra som måttas efter omfång kring vad och ankel. Klass 1 rekommenderas vid lättare besvär som benhinneinflammation, trötthet i fötter, vader och ben. Det är från klass 1 du hittar strumpor i vårt sortiment.

Vi kan också lägga till att även om många strumpor hamnar i den här klassen så skiljer de sig åt. En strumpa som måttas efter både omfång på ankel och vad samt längden på ditt underben, exempelvis Bauerfeind Sports Compression Socks, ger klart bättre tryck i jämförelse med en kompressionsstrumpa som bara provas ut efter skostorleken.

Klass 2: 23 - 32 mmHg. Testas ut av medicinsk personal inom vården. Kan inte köpas i butik. Dessa används vid venösa bensår eller om du har problem och risk för blodproppar.

Klass 3: 34 - 46 mmHg. Testas ut av medicinsk personal inom vården. Kan inte köpas i butik. Dessa används vid venösa bensår eller om du har problem och risk för blodproppar.

Klass 4: >49 mmHg.

Vill du ha hjälp att hitta rätt modell?

Kompressionsstrumpor hittar du både här i webshopen och på våra kliniker Vill du ha hjälp med att hitta rätt modell för dig så guidar vi dig självklart rätt. Tips, råd och hjälp med utprovningen får du av erfaren och utbildad personal, vare sig du besöker oss på någon av våra kliniker eller hör av dig via mail på info@gaochlopkliniken.se

Varmt välkommen!

Varukorg

Filter


Rulla till toppen