artros i foten

Symtom

Artros i foten kan visa sig på lite olika sätt beroende på vilken eller vilka leder som är drabbade. Kännetecknande för artros, oavsett led, är dock att smärtan ofta kommer när man går eller springer. En kortvarig stelhet efter att man varit i vila är också vanligt förekommande.

Orsak

I foten finns trettiotre leder där ledytorna på fotens olika ben möts. De ytor av benen som ligger mot varandra är klädda med brosk, det är en glatt yta som gör att leden glider bra. Vid artros sker förändringar av brosket som gör att det uppstår ojämnheter och gropar. Det leder i sin tur att benytorna kommer i kontakt med varandra och smärta kan uppstå. Orsaken till artros är inte helt känd men några riskfaktorer är övervikt, tidigare ledskador och tungt kroppsarbete med hård belastning.

Behandling

  • Fysisk aktivitet rekommenderas som regel. Att motionera och röra på sig har för många en smärtlindrande effekt.
  • Eventuellt viktnedgång för att minska på belastningen.
  • Se över dina fötters form, fotvalven och hur du belastar dem. Genom att förändra vinklar på fot och fotled samt stödja fotvalven kan smärtan ibland avlastas.
  • Fotbäddar som stödjer upp valven och minskar trycket på fötterna.
  • Skor med så kallad rullsula är ett utmärkt alternativ när artrosen sitter i främre delen av foten.
Varukorg
Scroll to Top