Hallux valgus

Symtom

Hallux är det latinska namnet på stortån, valgus är också latin och innebär att en led vinklas och pekar in mot en tänkt centrumlinje på kroppen. Hallux valgus översätts således bäst till sned stortå. När stortån vrider sig inåt mot de andra tårna kan det ofta bildas en knöl på stortåns basled som gör ont. Hur mycket smärta du får, eller om du överhuvudtaget får smärta, varierar kraftigt och styrs inte av hur stor vinkeln på din stortå är. Om det uppstår smärta kan den ofta kopplas till hur mycket belastning du sätter på stortån när du står eller går. Många får också ömhet om skorna trycker över leden. Och i vissa fall kan du drabbas av vilovärk som kan komma och gå lite hur som helst.

Orsak

Hallux valgus kan vara, och är i många fall, ärftligt. Vid nedsjunket främre och/eller inre fotvalv så belastas stortåns basled mer vilket ökar risken för att stortån blir snedställd.

Trånga spetsiga skor har länge setts som en orsak till hallux valgus men faktum är att inga säkra belägg för det finns. Vi kan dock slå fast att besvären om du drabbats av hallux valgus kan förvärras markant av för smala skor.

Behandling

Vid behandling av hallux valgus så är det viktigt att reda ut när smärtan uppstår och vad som påverkar att den dyker upp. Det är också av yttersta vikt att titta individuellt vilken behandling som lämpar sig bäst för varje person. Den enes dag och förutsättningar är aldrig lik den andres. Följande behandlingar rekommenderas:

  • Individuellt anpassade fotbäddar med en välutformad pelott avlastar främre fotvalvet och ökar stödet för stortån.
  • Skor med gott om plats för framfoten för att undvika tryck från sidan.
  • Töjning av muskulaturen (m. adductor hallucis) samt styrketräning av muskulaturen (m. abductor hallucis).
  • Operation för att räta ut leden.
  • Avlastande bandage som styr stortån till ett rakare läge.
  • Lästning av skor för att undvika tryck.

De ovan nämnda behandlingarna och åtgärderna är just behandlingar. Ingen av dem är hundra procent fungerande eller optimala för alla. Det primära vid behandling av hallux valgus här att försöka minska smärtan samt minimera risken för att leden ska vinklas ytterligare.

Varukorg
Scroll to Top