Kroniskt kompartmentsyndrom

Symtom

Kroniskt kompartmentsyndrom ger smärta i underbenet (framsidan eller utsidan) efter en viss tids löpning eller arbete. En svullen och hård känsla över det smärtande området är vanligt och oftast är det ömt om man trycker där. Avbryter man aktiviteten brukar smärtan minska efter 30-60 minuters vila.

Orsak

Kroniskt kompartmentsyndrom kan uppstå vid hårt musklearbete. Det ökade muskulära trycket som då uppstår i, framförallt de yttre eller främre, kompartmenten kan ge upphov till smärta. Underbenet består av fyra olika så kallade kompartment, yttre, främre, djupa bakre och ytliga bakre. Dessa kompartment är omgivna av muskelhinnor (bindväv) som är relativt oeftergivliga. Ett ökat tryck inom dessa hinnor leder till att blodcirkulationen blir störd och framkallar på så sätt smärta. Diagnosen fastställs med full säkerhet genom att mäta muskeltrycket under arbete.

Behandling

Primärt handlar behandlingen om vila. Viktigt är också att utreda, och eventuellt korrigera, faktorer som inverkar. Till dessa hör: träningsdos, underlag, val av sko vid träning.

  • Korrigera fotledens vinkel med individuellt anpassade fotbäddar.
  • Korrigering av löpsteg med rätt sko.
  • Alternativ träning. Ersätt löp- och hopprelaterade aktiviteter.
  • Stegrat träningsprogram när du kör igång igen.
  • Operation där man delar bindvävshinnan för att öka volymen i kompartmentet.

Prognos

Relativit god. Börja med att gå igenom de första fyra punkterna på ovanstående lista. Därefter operation om ingen förbättring setts. Operation ger bra resultat i tre av fyra fall.

Varukorg
Scroll to Top