Kroniskt kompartmentsyndrom

Kroniskt kompartmentsyndrom ger en stark smärta i underbenet. Smärtan kommer i samband med att du är aktiv, exempelvis vid löpning eller annat hårt arbete. Det som sker är att du fått syrebrist i musklerna och därmed tvingas avbryta ditt löppass eller din aktivitet.

Underbenet och dess muskler är indelade i olika muskelfack, så kallade kompartments. Varje muskelfack innehåller flera muskler och omsluts av hinnor eller ben. Kompartmentsyndrom innebär att trycket i något av dessa muskelfack blir för stort. Trycket stiger i och med att musklerna sväller när du är aktiv.

Hos vissa personer kan muskelfacken vara så pass trånga och strama att det ökade trycket i musklerna pressar ihop blodkärlen så mycket att blodet inte kan släppas fram. Det kommer då att bli syrebrist i de berörda musklerna och du kommer inte att kunna fortsätta springa. Det är det här som ger upphov till den starka smärtan.
Kroniskt kompartmentsyndrom

Symtom

Kroniskt kompartmentsyndrom ger smärta i underbenet (framsidan eller utsidan) efter en viss tids löpning eller arbete. En svullen och hård känsla över det smärtande området är vanligt och oftast är det ömt om man trycker där. Avbryter man aktiviteten brukar smärtan minska efter 30-60 minuters vila.

Orsak

Kroniskt kompartmentsyndrom kan uppstå vid hårt muskelarbete. Det ökade muskulära trycket som då uppstår i, framförallt de yttre eller främre, kompartmenten kan ge upphov till smärta. Underbenet består av fyra olika så kallade kompartment, yttre, främre, djupa bakre och ytliga bakre. Dessa kompartment är omgivna av muskelhinnor (bindväv) som är relativt oeftergivliga. Ett ökat tryck inom dessa hinnor leder till att blodcirkulationen blir störd och framkallar på så sätt smärta. Diagnosen fastställs med full säkerhet genom att mäta muskeltrycket under arbete.

Behandling

Primärt handlar behandlingen om vila. Viktigt är också att utreda, och eventuellt korrigera, faktorer som inverkar. Till dessa hör: din träningsdos, underlaget du rör dig på samt val av sko vid träning.

  • Individuellt anpassade fotbäddar. Med dem kan vi korrigera fotledens vinkel med underbenet och därigenom avlasta vissa muskler.
  • Rätt sko. En korrekt utprovad sko kan på samma vis avlasta musklerna i underbenet.
  • Alternativ träning. Ersätt löp- och hopprelaterade aktiviteter.
  • Stegrat träningsprogram när du kör igång igen.
  • Operation. Vid en operation delar man bindvävshinnan på det berörda muskelfacket för att öka volymen i den delen av underbenet. Musklerna får större plats att svälla.

Prognos

Relativt god. Börja med att gå igenom de första fyra punkterna på ovanstående lista för att se hur och om dessa hjälper. Därefter kan det vara tal om operation om ingen förbättring setts. Operation ger bra resultat i tre av fyra fall.

Rekommenderade produkter

Akut kompartmentsyndrom eller kroniskt kompartment?

Kompartmentsyndrom delar man upp i två olika undergrupper. Kroniskt har vi berört här ovan. Den kan alltid härledas till en aktivitet. Att trycket stegras av att du rör dig.Det kan vara jobbigt men det löser sig.

Den akuta är något helt annat. Den innebär att en muskel svullnat upp i samband med en skada. Då är det inte tal om att fundera hur du ska göra. Om du misstänker att du drabbats av akut kompartmentsyndrom så behöver du ta kontakt med vården omgående. Du kan behöva opereras akut för att öppna muskelfacket och lätta på trycket.

Undrar du över något mer?

Då är det bara att du hör av dig. Vi hjälper dig gärna med såväl utprovning av sko, fotbäddar samt tipsar om träningsupplägg. Maila oss på info@gaochlopkliniken.se eller kom förbi någon av våra kliniker.

Varukorg
Rulla till toppen