Ledbandsskada i knä

På in- och utsidan av din knäled sitter det inre respektive yttre ledbandet. På medicinskt språk benämns dessa kollateralligament. Det här är alltså två starka ledband som stödjer ditt knä i sidled. Om du skadar dem kommer ditt knä att bli instabilt och kännas ostadigt i sidled. Skador på de här ledbanden sker ofta i samband med idrottsaktiviteter. Båda ledbanden kan råka ut för skador men det är vanligare att det inre ledbandet drabbas. Faktum är att en skada på det inre ledbandet står för cirka fyrtio procent av alla allvarliga knäskador. Det är med andra ord en vanlig skademekanism. Om du drabbats av en ledbandsskada är det sannolikt att du kommer behöva ett stödjande knäskydd.

Ledbandsskada i knä

Symtom

Smärta, instabilitet och en viss svullnad kring det skadade området är det du kommer märka av först. Hur instabilt knät känns beror helt på hur kraftigt skadat ledbandet blivit. Man kan dela in skador i följande tre grader:

 • Grad 1 ger en lätt sträckning av ledbandet och du kan uppleva en viss instabilitet.
 • Grad 2 är allvarligare. Symtomen är tydligare i form av smärta och ömhet vid knäleden. Tydligare instabilitet i knä.
 • Grad 3 innebär att ledbandet har gått av.

Orsak

Orsaken till skador på sidoledbanden är ofta ett kraftigare trauma mot sidan av knät. Som exempel: När knäleden är böjd och samtidigt pressas kraftigt inåt av något yttre tryck så töjs det inre ledbandet ut. I det läget sätts det inre ledbandet under stor belastning och riskerar att skadas. Många gånger sker det samtidigt en vridning eller rotation av knäleden. Vill det sig illa så kan ledbandet gå helt av.

Oftast är det bara ledbandet som skadas men risken finns att även korsband eller menisk kan ta stryk och skadas vid samma rörelser.

Knäskydd vid ledbandsskada

Behandling av ledbandsskada i knä

Behandling delas upp i en akut och en icke akut fas. Direkt vid skadetillfället så är det PRICE som gäller.

Akut behandling

 • Protection – Innebär att avlasta och skydda ditt skadade område från ytterligare skada. Det görs enklast och mest effektivt med hjälp av ett stabiliserande knäskydd.
 • Restricted activity – Belastning av mjukdelsskadan så tidigt som möjligt men på en lagom nivå. Det gör du för att bibehålla ditt normala rörelsemönster och motverka att ärrvävnad bildas.
 • Ice – Kyla gärna ned området med en ispåse för att lindra eventuell smärta.
 • Compression – Med en elastisk binda lägger man kompression över den skadade knäleden.
 • Elevation – Håll knäleden i högläge, det minskar svullnad.

Efterföljande behandling – rehabilitering

 • Försök röra leden kort efter att du skadat knät. Träna för att få tillbaka din normala stabilitet, styrka och rörlighet i din knäled.
 • Vid grad 1 så kommer du bli bättre inom kort. Anpassa din träning utifrån och försök att inte belasta knät allt för mycket.
 • Vid grad 2 så bör du använda dig av ett knästöd i fyra till sex veckor för att avlasta och skydda ditt instabila knä. Under tiden tränar du upp stabiliteten i knäleden igen.
 • Vid grad 3 så är det vanligt att andra delar av ditt knä drabbats och då bör ett knästöd med skenor användas. På så vis får ditt instabila knä stöd. Knästödet bör du använda under sex veckor.

De allra flesta blir återställda från den här skadan på några veckor. Har du drabbats av en kraftigare skada där menisk eller korsband också skadats kommer det självklart vara en längre rehabilitering.

Fler frågor?

Har du funderingar eller frågor kring ditt skadade knä? Kanske hur du bäst behandlar det eller vilket knäskydd som är bäst för dig. Ring oss eller maila på info@gaochlopkliniken.se så svarar vi snabbt. Du är självklart också välkommen in till någon av våra kliniker om du har vägarna förbi.

Senast uppdaterad: 2023-09-22

Texten skriven av: Lars Ottinger – Leg. Sjukgymnast

Varukorg
Rulla till toppen