Ledbandsskada i knä

På in- och utsidan av din knäled sitter det inre respektive yttre ledbandet. På medicinskt språk benämns dessa kollateralligament. Det här är alltså två starka ledband som stödjer ditt knä i sidled. Om du skadar dem kommer ditt knä att bi instabilt och kännas ostadigt i sidled. Skador på de här ledbanden sker ofta i samband med idrottsaktiviteter. Båda ledbanden kan råka ut för skador men det är vanligare att det inre ledbandet drabbas. Faktum är att en skada på det inre ledbandet står för cirka fyrtio procent av alla allvarliga knäskador. Det är med andra ord en vanlig skademekanism.

Symtom

Smärta, instabilitet och en viss svullnad kring det skadade området är det du kommer märka av först. Hur instabilt knät känns beror helt på hur kraftigt skadat ledbandet blivit. Man kan dela in skador i följande tre grader:

 • Grad 1 ger en lätt sträckning av ledbandet och du kan uppleva en viss instabilitet.
 • Grad 2 är allvarligare. Symtomen är tydligare i form av smärta och ömhet vid knäleden. Tydligare instabilitet i knä.
 • Grad 3 innebär att ledbandet har gått av.

Ledbandsskada i knä

Orsak

Orsaken till skador på sidoledbanden är ofta ett kraftigare trauma mot sidan av knät. Som exempel: När knäleden är böjd och samtidigt pressas kraftigt inåt av något yttre tryck så töjs det inre ledbandet ut. I det läget sätts det inre ledbandet under stor belastning och riskerar att skadas. Många gånger sker det samtidigt en vridning eller rotation av knäleden. Vill det sig illa så kan ledbandet gå helt av.

Oftast är det bara ledbandet som skadas men risken finns att även korsband eller menisk kan ta stryk och skadas vid samma rörelser.

Behandling av ledbandsskada i knä

Behandling delas upp i en akut och en icke akut fas. Direkt vid skadetillfället så är det PRICE som gäller.

Akut behandling

 • Protection – Innebär att avlasta och skydda ditt skadade område från ytterligare skada. Det kan göras genom att använda ett fotledsledskydd eller fotledsstöd, tejpning av skadan eller att använda kryckor vid gång.
 • Restricted activity – Belastning av mjukdelsskadan så tidigt som möjligt men på en lagom nivå. Syftet med det är att du ska bibehålla ditt normala rörelsemönster. Det motverkar även att ärrvävnad bildas.
 • Ice – Kyla ned området kan man göra med en ispåse för att lindra eventuell smärta.
 • Compression – Med en elastisk binda lägger man kompression över din stukade fotled. Minskad svullnad på utsidan av foten och smärtlindring blir resultatet.
 • Elevation – Högläge minskar också svullnad. Försök ha din skadade fotled ovanför hjärtats höjd för att det ska ge optimal effekt.

Efterföljande behandling – rehabilitering

 • Försök röra leden kort efter att du skadat knät. Träna för att få tillbaka din normala stabilitet, styrka och rörlighet i din knäled.
 • Vid grad 1 så kommer du bli bättre inom kort. Anpassa din träning utifrån och försök att inte belasta knät allt för mycket.
 • Vid grad 2 så bör du använda dig av ett knästöd med skena i fyra till sex veckor för att avlasta och skydda ditt instabila knä. Under tiden tränar du upp stabiliteten i knäleden igen.
 • Vid grad 3 så är det vanligt att andra delar av ditt knä drabbats och då bör ett knästöd med skenor användas. På så vis får ditt instabila knä stöd. Knästödet bör du använda under sex veckor.

De allra flesta blir återställda från den här skadan på några veckor. Har du drabbats av en kraftigare skada där menisk eller korsband också skadats kommer det självklart vara en längre rehabilitering.

Knäskydd vid ledbandsskada

Senast uppdaterad: 2022-04-13

Texten skriven av: Lars Ottinger – Leg. Sjukgymnast

Varukorg
Scroll to Top