STUKAD FOTLED

Att stuka foten är en av de vanligaste fotskadorna och den vanligaste orsaken till smärta och funktionsnedsättning. Vid en fotledsstukning viker sig foten inåt under belastning, fotleden hamnar i så kallad supination. Yttersidan av fotleden sträcks då ut och ledbanden på utsidan, under och framför fotknölen riskerar att bli skadade. Stukad fot eller fotledsstukning benämns också fotledsdistortion. Cirka nittio procent av alla fotledsstukningar drabbar yttersidan av fotleden. Det är alltså mycket mer ovanligt att insidan av fotleden drabbas av denna skada.

Symtom

Stukningar av fotleden delas in i tre olika grader, 1, 2 och 3. De allra flesta skador är lindrigare och graderas som grad 1.

 • Grad 1 ger en lätt sträckning av ett ligament som får små bristningar. Symtomen på detta är lätt svullnad och ömhet över fotknölen. Vid grad 1 har du ingen instabilitet i leden och du kan stå och gå med bara en lätt smärta.
 • Grad 2 är allvarligare. Symtomen är tydligare i form av svullnad, smärta, och ömhet över fotleden. Du har också en synlig blödning (hematom) vid det skadade området. Vid en undersökning kommer man känna en måttlig instabilitet i din fotled och du kommer ha en viss inskränkning av din rörelse och funktion. Att stå och gå smärtar tydligt. Du har här fått en skada där ett ligament fått debristningar.
 • Grad 3 innebär att ligamentet helt går av, det blir en total ruptur. Större svullnad och blodutgjutelse (hematom) tillsammans med en kraftig smärta är symtomen. Du har fått en betydande instabilitet vid och funktionen och rörelseförmåga i din fotled är kraftigt försämrad. Du kan vid grad 3 inte stå och gå på foten.
Stukad fotled

Sammantaget kan vi konstatera att:

 • En stukad fotled smärtar och det är vanligt att du börjar halta för att undvika ytterligare värk och smärta.
 • Du blir svullen kring ankeln över och kring den yttre fotknölen. Det kan också bli ett mindre blåmärke kring det här området.
 • Du får nedsatt rörlighet och det gör ont om du trycker på ledbanden kring fotknölen. Vanligtvis framför eller under fotknölen.
 • Nedsatt styrka och balans på grund av smärtan och svullnaden.
 • Du kan ha vilovärk om du dragit på dig en större skada, grad 3.
 • Om du ej kan stå på foten kan det finnas risk för att du drabbats av en fraktur. Misstanke om det så bör en röntgen göras.
 • Du kan ha kvar svullnad kring fotleden under flera månader.

Behandling

Behandlingen av en fotledsstukning börjar direkt vid skadetillfället. Och hur du behandlar skadan direkt kommer påverka hur snabbt du är tillbaks. Rätt behandling direkt kan spara veckor av rehabilitering och smärta. Den akuta behandlingen delas upp i något man kallar PRICE. Syftet med PRICE är att minmera svullnad, påskynda din läkningsprocess och på så vis maximera hur snabbt du kan återgå till aktiviteten.

Akut behandling

PRICE är en akronym och handlar om detta:

 • Protection – Innebär att avlasta och skydda ditt skadade område från ytterligare skada. Det kan göras genom att använda ett ledskydd eller ledstöd, tejpning av skadan eller att använda kryckor vid gång.
 • Restricted activity – Belastning av det mjukdelsskadan så tidigt som möjligt men på lagom nivå. Detta syftar till att bibehålla ditt normala rörelsemönster. Det motverkar även att ärrvävnad bildas.
 • Ice – Kyla ned området kan man göra med en ispåse för att lindra eventuell smärta.
 • Compression – Med en elastisk binda lägger man kompression över det skadade området. Minskad svullnad och smärtlindring blir resultatet.
 • Elevation – Högläge minskar svullnad. Försök ha din skadade fotled ovanför hjärtats höjd för att det ska ge optimal effekt.

Det här bör du ha med i tankarna och följa till punkt och pricka under de första tre dygnen efter att du stukat fotleden. Det kommer påskynda tiden för din läkning avsevärt. Därefter gäller träning och vidare hjälp med fotledsstöd.

Efterföljande behandling

 • Träna för att få tillbaka din normala stabilitet, styrka och rörlighet.
 • Använd fotledsstöd / fotledsskydd / tejp för att avlasta och minska risken för ny stukning i efterförloppet.

Valet av fotledsstöd beror på skadans grad samt:

 • Hur smärtande och instabil fotleden är.
 • Vilken aktivitet du vill göra.

De allra flesta blir fullt återhämtade efter att ha stukat foten. Det kan dock ta tid då läkningen av ett ligament går långsammare än exempelvis en muskel. Har du drabbats av en lindrig stukning, grad 1, så kommer smärtan troligtvis avta inom några veckor och du kommer snabbt känna att du kan belasta foten mer. Vid grad 2 och 3 bör du räkna med att det kan ta några månader innan du är fullt återhämtad. Dock har trettio procent kvarstående besvär även ett halvår efter skadetillfället.

Rekommenderade produkter

Varukorg
Scroll to Top