AIRTRIM

Airtrim andningsmasker ser till att du kan träna utomhus även när det är riktigt kallt. Andningsmaskerna värmer upp inandningsluften och skonar på så vis din hals och dina lungor.

Airtrim andningsmask

Airtrim andningmask använder du med fördel när det är kallt ute. När du använder andningsmasken värms din inandningsluft upp av din egen utandningsluft. Samtidigt fuktas luften och blir därigenom mycket skonsammare för dina luftrör att andas. Samtliga andningsmasker från Airtrim är likadana och finns bara i en storlek. Det som skiljer maskerna åt är filtret som sitter i dem. Märk dock att filtren kan bytas och att samtliga filter passar oavsett vilken mask du har.

Airtrim filter

Det finns fem olika filter att använda. Det som skiljer filtren åt är hur täta de är och tätheten i sin tur styr hur lätt luften transporteras igenom dem. Ju tätare filter desto mer kommer andningsmasken att värma upp inandningsluften. Här vill vi dock poängtera att du bör anpassa filtret utifrån den aktivitet du ska utföra. Använd följande lista som utgångspunkt:

Hur fungerar Airtrim andningsmasker?

Maskerna fungerar tämligen enkelt och kan liknas vid en värmeväxlare. När du andas ut så värmer din utandningsluft upp filtret. Vid inandning så kommer då filtret att värma upp den kalla inandningsluften. Beroende på hur tätt filtret är så värms inandningsluften mer eller mindre. Mätningar har visat att luften värms upp mellan 20 och 40°C. Så är det -20°C ute så kan du räkna med en inandningsluft som ligger kring +10. Fantastiskt eller hur! Vinterträningen är räddad.

Varukorg
Rulla till toppen